miercuri, 29 noiembrie 2017

Dacia sacră - Eugen Lozovan

A fost acuzat de legionarism (iată ce scrie Eugen Lozovan în legătură cu acest lucru:
„Născut în 1929, n-am avut cum deveni membru al Mişcării Legionare, dar inima mea ca cea a milioane [subl. a.] de români (vezi alegerile din 1937) – a bătut de multe ori la unison cu acest seism spiritual prin care a trecut neamul românesc în secolul XX” (Nu reneg nimic, - „Stindardul”, 1974).

Carte format PDF - Faceți click sau apăsați pe poză pentru a citi cartea
Dacia sacră - Eugen Lozovan
Carte format PDF - Faceți click sau apăsați pe poză pentru a citi cartea
Toate drepturile rezervate privind drepturile de autor

========================================================
==================================================================
=========================================================

Faceți click sau apăsați pentru a citi biografia